Blogs
Showing all posts by ieguldi
Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi ir līdzekļu apvienojums, ko veido vairāku ieguldītāju līdzekļi. Ieguldījumu fondus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki. Ikviena ieguldījumu fonda mērķis ir, ieguldot vērtspapīros, gūt peļņu.

Runājot par ieguldījumu fondu priekšrocībām, ir jāmin vairākas:

 • Pat ar mazām ieguldījumu summām ieguldījumu fondos ir iespējams gūt plašas iespējas. Lai ieguldītu fondā un gūtu peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas, nav nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Jāuzsver, ka pat neliels ieguldītājs ar nelieliem ieguldījumiem var piekļūt teju jebkuram pasaules vērtspapīru tirgum, vienkārši attiecīgajā fondā veicot ieguldījumus.
 • Ieguldījumu fondiem ir augsta likviditāte, proti, ieguldījumu fondos ieguldījumus var veikt katru darba dienu un arī iegūt tajos ieguldītos līdzekļus iespējams tikai dažu darba dienu laikā.
 • Ieguldījumu fondiem ir arī atpirkšanas garantija, kas nozīmē to, ka ieguldījumu fondam ir pienākums veikt fondu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no ieguldītāja, tādējādi nodrošinot norēķinu vien dažu darba dienu laikā.
 • Ieguldījumu fondos tiek pielietota diversifikācija, proti, lai samazinātu risku, ieguldījumu fonda aktīvi ir sadalīti dažādos ieguldījumu objektos. Aktīvus var sadalīt starp tādiem ieguldījumiem kā, piemēram, vērtspapīri, ekonomikas nozares, valstis, reģioni, kā arī citiem kritērijiem, tādā veidā mazinot viena apstākļa ietekmi uz ieguldījumiem kopumā.
 • Jebkuru ieguldījumu fondu ir ļoti būtiski pārvaldīt profesionāli, tāpēc to līdzekļu izvietošanu veic tikai zinoši un kompetenti ieguldījumu pārvaldnieki, kuriem ir ilgu gadu pieredze finanšu tirgos.
 • Ieguldījums fondā nodrošina ieguldītājam gan laika, gan naudas ekonomiju, jo ir nepieciešams tikai viens ieguldījums. Brīdī, kad tiek pirkti un pārdoti vērtspapīri, ieguldījumu fondi veic liela apjoma darījumus, kurus iespējams noslēgt, balstoties uz būtiski izdevīgākiem nosacījumiem, nekā individuālas ieguldīšanas gadījumā.
 • Protams, jebkuram finanšu darījumam, it īpaši ieguldījumam, ir jābūt drošam, tāpēc ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību Latvijā regulē likums “Par ieguldījumu sabiedrībām”, bet fonda ieguldījumu apliecību emisija ir iegrāmatota Latvijas Centrālajā Depozitārijā. Pats būtiskākais ir izvēlēties tikai tādus ieguldījumu fondus, kas ir reģistrēti attiecīgās fondu pārvaldošās sabiedrības mītnes valsts uzraudzības institūcijās un kas tiek regulāri pārbaudīti no uzraudzības institūciju puses. Tāpat ir ļoti būtiski, lai arī ieguldījumu fondu pārvaldošās sabiedrības būtu uzticamas, bet to darbība atbilstu fondu prospektā minētajam. Jāpiemin, ka ieguldījumu fonda manta tiek glabāta atsevišķi no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un turētājbankas mantas.

Ikvienam, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar ieguldīšanu ieguldījumu fondos, būtu jāzina šis tas par nodokļiem. Ja jūs esat veikuši ieguldījumus ieguldījumu fondos līdz 2009. gada 31. decembrim, jums ir iespēja saņemt IIN atmaksu 23% apmērā no iemaksātās summas, tomēr šī summa nedrīkst pārsniegt 20% no jūsu bruto algas. Ja jūs to vēl nezināt, tad jums ir jāzina, ka par kapitāla pieaugumu, tajā skaitā ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas, ir jāmaksā nodoklis, kura likme ir 15%. Jāuzsver, ka šī pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa ir jāveic klientam individuāli.

Nobeigumā noteikti ir jāpiemin riski, kas ir saistīti ar ieguldījumu fondiem. Veicot ieguldījumus ieguldījumu fondos, atcerieties, ka riskantākiem ieguldījumiem ne vien potenciālais ieguldījums, bet arī iespējamie zaudējumi var būt ievērojami lielāki nekā konservatīvāku ieguldījumu gadījumos. Tā kā vērtspapīru vērtība pastāvīgi svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā, tad vēsturiskais ieguldījumu ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu arī nākotnē.

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra jeb LIAA ir tiešās pārvaldes iestāde. Tā atrodas Latvijas Ekonomikas ministrijas pārvaldībā. Tās mērķis ir attīstīt Latvijas uzņēmējdarbību, piesaistot ārvalstu investīcijas, kas tādējādi palielinātu konkurētspēju vietējā un pasaules tirgū. LIAA darbības sfēras sevī ietver Eiropas savienības fondu administrēšanu, atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un vēl citu mārketinga un inovāciju atbalsta projektu veicināšanu.

Šī iestāde ir dibināta 1993. gadā kā bezpeļņas organizācija. Tolaik LIAA nosaukums bija ”Latvijas Attīstības aģentūra”. 2003. gadā nosaukums tika mainīts uz LIAA, bet tobrīd tā vēl bija valsts aģentūra. No 2013. gada 1. janvāra šī ir tiešās pārvaldības iestāde. LIAA vēsturē ir arī vairāki zīmīgi notikumi. Pirmais no tiem bija 2005. gadā, kad organizācija saņēma Pasaules klases aģentūras jeb World Class Agency statusu no Pasaules Investīciju aģentūru asociācijas (WAIPA). Šī asociācija atzina LIAA par labāko investīciju aģentūru Centrālajā un Austrumeiropas reģionos sīvā konkurencē ar 164 citām investīciju aģentūrām pasaulē. 2008. gadā LIAA saņēma apbalvojumu par investīciju, kuras labvēlīgi veicina valsts politiku, piesaistīšanu. Gadu vēlāk tika saņemta atzinības no Eiropas Komisijas par labās prakses piemēru, veicinot uzņēmējdarbību. Šī veicināšana notiek, katru gadu rīkojot Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkursu ”Ideju kauss”, kurš noris jau no 2007. gada.

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra specializējas dažādu pakalpojumu sniegšanā. Daži no tiem ir informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības sākšanu, finansējuma piesaistes iespējām, valsts atbalsta programmām un atbalsts uzņēmējiem, kuri vēlas paplašināt savas preces eksporta apjomus un meklē jaunus sadarbības partnerus citās valstīs. Viens no galvenajiem LIAA pakalpojumiem ir tiešo investīciju piesaiste. Šobrīd tai jau izdevies piesaistīt desmitiem miljonu investīciju, izveidot eksporta darījumus ar miljonos mērāmām naudas summām un izveidot simtiem darba vietu jaunajos uzņēmumos.

Lai būtu iespējams apkalpot jaunos uzņēmējus vai citus interesentus, LIAA ir izveidojusi klientu apkalpošanas zāli. Tajā darbojas organizācijas speciālisti, kuri piedāvā sniegt informāciju par investīciju projektu realizācijas iespējām, uzņēmējdarbības uzsākšanu, ārējās tirdzniecības veicināšanu vai par atbalsta saņemšanu no LIAA pārvaldītajām valsts atbalsta programmām.

Ieguldi izglītībā!

Izglītība un zināšanas ir jebkura cilvēka galvenā vērtība, jo bez tās mūsdienās nav iespējams veikt pat nekādas pamatdarbības, kur nu vēl uzsākt biznesu vai veikt kādu, cilvēcei nozīmīgu darbu. Mūsu smadzenes ir veidotas tā, lai tās varētu uzsūkt pēc iespējas vairāk informāciju un mācīties no šīs informācijas, lai atrastu dažādas sakarības starp dažādiem datiem un beigu beigās izveidotu zināšanu koku ar to, ko tu saproti un, ko nesaproti. Cilvēkam ir jāiemācās lielākā daļa no zināšanām un prasmēm un iedzimtas ir tikai pamatlietas, kā elpošana ēšana un iekšējo orgānu darbība, bet visas pārējās lietas sākot no staigāšanas līdz roku kustināšanai mums ir jāiemācās. Un mums pat ir jāiemācās, kādā veidā labāk un efektīvāk mēs varam mācīties un tas jau ir daudz sarežģītāk.

Izglītība mūsdienās noteikti vairs nav tikai skola un augstskola, bet tā ir nemitīga sevis un savu prasmju pilnveidošana, kur katram pašam ir jāatrod priekšmeti, kas viņam interesē un jāmeklē informācija par šiem priekšmetiem dažādu lekciju, rakstu un zinātnisko grādu formātā un jāmēģina saprast, ko pasaules gaišākie prāti šajā jomā ir atklājuši pirms tevis un, iespējams, jāmēģina atklāt arī kaut ko jaunu. Protams, nekas nenotiek ātri un lai kādu prasmi vai nozari apgūtu ir vajadzīgs ļoti daudz laika un dažās nozarēs, lai kļūtu par pasaules klases speciālistu ir vajadzīgas līdz 10 tūkstošiem stundu, lai kļūtu par vienu no labākajiem šīs nozares pārstāvjiem un tas ir aptuveni 10 gadi intensīva darba, ja dienā tiek veltītas pāris stundas šīs prasmes attīstībai un mācībām.

Mums visiem ir jāsaprot, ka mūsdienās, bez lieliem zinību krājumiem pasaulē sasniegt kaut ko lielu būs ļoti grūti un tāpēc, kamēr tu vēl esi jauns lielāko atdevi tavai nākotnei dos tieši naudas ieguldīšana savās zināšanās sākot no grāmatu pirkšanas līdz dažādu lekciju apmeklēšanai. Zināšanu iegūšana ir iespējama daudz un dažādos veidos, un katram pašam ir jāsaprot, kādā formātā viņš var šīs zinības iegūt ātrāk un vieglāk, jo, kur vienam daudz vieglāk būs klausīties audio grāmatas, tur citam vieglāk būs lasīt pašu grāmatu, un noteikti, ka savā zinību iegūšanas laikā tev būs jāpielieto visas šīs metodes. Tāpēc pirmais, ko vajadzētu darīt ir piestrādāt pie savām lasīšanas un klausīšanās prasmēm, lai nākotnē varētu visas šīs zināšanas uzņemt daudz lielākā ātrumā nekā tu to varētu darīt pašlaik.

Ir ļoti labi, ja cilvēks jau no agra vecuma saprot, ka zinības un zināšanas ir jāuzstāda kā prioritāte un viss, kas notiek tev apkārt ir jāuztver, kā iespēja mācīties un iegūt jaunas zinības. Pat tad, ja tev apkārt notiek kāda ķibele vai tev kāda lieta nesanāk, tad tev vajadzētu no šīs lietas mācīties un uztvert to, kā iespēju analizēt, kas nogāja greizi un kā nākamreiz varētu darīt savādāk, lai tā nenotiktu atkārtoti. Protams, pēc neveiksmes ir ļoti grūti atgūties un uzreiz uzsākt atkal mācīties vai darīt to pašu lietu, bet tā tam vajadzētu būt un bez neveiksmēm nebūs iespējams neko šajā dzīvē panākt.

Tāpēc turpiniet mācīties, uzņemt informāciju un kļūstat gudrāki, lai varētu izmainīt pasauli uz labo pusi!

Vai vajag ieguldīt naudu uzkrājumu fondā?

Visos laikos cilvēki ir novērtējuši laimi visaugstāk par visu. Viņi saprot arī to, ka nauda garantē viņu vēlmju piepildīšanos. Tāpēc mēs mācāmies, strādājam, cenšamies būt neatkarīgi, veiksmīgi, nopelnīt naudu dzīvošanai, savu mērķu īstenošanai.

Kādam nauda ir un paliek laime, citiem tas ir tikai līdzeklis eksistēšanai. Tā vai citādāk, bet dzīvot bez naudas ir grūti, bet kad nauda ir nopelnīta vēl sarežģītāk ir to saglabāt. Visvienkāršākais veids ir glabāt to zem spilvena vai bankas kontā. Tas ir pirmais, kas ienāk prātā, bet patiesībā tas nozīmē bezdarbību. Diemžēl, bet bezdarbība agri vai vēlu noved pie nepatīkamiem rezultātiem, inflācija iznīcina mūsu sapņus un mēs nevaram atļauties sev to, kam tik ilgu laiku esam krājuši naudu.

Ko lai dara? Nauda jāiegulda pēc iespējas izdevīgākos investīciju fondos, kuri ļaus jums apsteigt inflāciju, saglabāt pirmsākuma investīciju kapitālu un efektīgi to pavairot ilgtermiņa perspektīvā. Jāsaprot arī tas, ka nolemjot ieguldīt naudu uzkrājumu fondos jūs uzņematies arī lielāku risku.

Tāpēc iesakām vērsties pie kvalificētiem speciālistiem, kuri palīdzēs noformēt un uzturēt kārtībā jūsu investīciju portfeli, kurš ļaus izmantot tirgus enerģiju jūsu kapitāla izdevīgumam.

Tā, jūs esat ar mieru, ka lai saglabātu naudu ir nepieciešams to investēt drošos un peļņu nesošos produktos. Atliek izvēlēties kompāniju. Bet kā lai tik drosmīgam solim izvēlas partneri?

Pirmkārt. Obligāti ir jāievāc sīka informācija par kompānijām, jālūdz konsultantu palīdzība, lai viņi konkrēti un detalizēti veic anketēšanu sniedz informāciju par noguldījumu veidiem, procentiem un izvēlas tieši jums piemērotu naudas ieguldīšanas veidu. Ir svarīgi pievērst uzmanību kompānijas gadu stāžam, atsauksmēm internetā. Vajag, lai jums ir patīkami un ērti sadarboties ar jūsu izvēlēto kompāniju. Neskatoties uz visiem piedāvātajiem pakalpojumiem, mums pašiem arī ir jāseko līdzi tam, ko mums piedāvā kompānijas, kādi līgumi tiek slēgti un vai tie mums ir izdevīgi.

Izvēloties noguldījuma veidu vajag skaidri un pareizi identificēt savus mērķus un iespējas, vēlamo ienākumu līmeni, pieņemamo riska līmeni un ļoti daudzus citus parametrus, kuri pat pieredzējušam investoram uzreiz var nebūt pamanāmi.

Pastāv arī citi uzkrājuma veidi. Piemēram, jūs varat investēt naudu zelta un sudraba pirkšanā, mežu stādīšanā, biznesa uzsākšanā.

Jums pašam ir jāizvērtē, kādus ienākumus gribat gūt, kādam riskam esat gatavi un jāpieņem lēmums kādos uzkrājumu fondā esat gatavi ieguldīt savu uzkrātos naudas līdzekļus.

Ieguldījumi nākotnei

Nākotne ir tā lieta, ko neviens no mums tā īsti nezina, jo pasaulē var notikt daudz un dažādas lietas, kuras tā vienkārši nevar paredzēt un tādēļ nākotne visiem liekas miglā tīta. Bet tas nenozīmē, ka cilvēki nemēģina nākotni iegrožot un paredzēt, jo tieši šī īpašība ir tā, kas mūs atšķir no visām citām dzīvības formām, kuras mēs esam atklājuši. Cilvēki vienmēr ir centušies pareģot nākotni un to, kas varētu notikt, un tieši mūsu lielās smadzenes ir tās, kas mums mazāk vai vairāk ļauj to darīt atrodot sakritības starp vairākiem faktoriem un nosakot kas notiks nākotnē. Visspilgtākais piemērs par nākotnes pareģošanu ir Haleja komēta, kas ir komēta, kura riņķo ap sauli un ir redzama tikai ik pa 75 vai 76 gadiem, un cilvēks ir aprēķinājis tās orbītu, tāpēc var paredzēt, ka tā nākamreiz skars zemi jau tālajā 2061 gada 28, jūlijā un šo pareģojumu var izdarīt ar ļoti lielu precizitāti.

Tieši tādā pat veidā mēs vara arī veidot ieguldījumus savai nākotnei, jo uzzinot, cik % atdevi mēs vara iegūt no savas ieguldītās naudas mēs varam aprēķināt cik daudz mēs varam nopelnīt. Ja cilvēki dzīvotu vairākus simtus gadu, tad lielākajai daļai cilvēces vajadzētu tikai savos pirmajos gados nopelnīt pāris tūkstošus un ielikt šo naudu, lai tā aug ar procentiem, un jau pēc simts gadiem šie daži tūkstoši būtu pārauguši par miljoniem un dzīves lielāko daļu šis cilvēks varētu dzīvot kā bagātnieks. Bet cilvēki nedzīvo simtiem gadu, un visu dzīvi gaidīt naudas augšanu arī nav prātīgi, lai tikai vecumdienās varētu padzīvot kā bagātnieks. Tieši tāpēc cilvēki aizvien vairāk izvēlas nekādus iekrājumus un ieguldījumus neveidot, bet tā arī nav pareizā attieksme, jo vienmēr ir vajadzīgs tā saucamais nebalto dienu fonds, kur būtu noglabāta pietiekoša naudas summa, lai varētu izķepuroties no gandrīz jebkādām finansiālām ķibelēm.

Vienīgais veids, kā nodrošināt naudas augšanu ir tā saucamie aktīvie ieguldījumi, kur tu aktīvi seko līdzi visam, kas notiek finanšu tirgos un pie lielākām izmaiņām uzreiz rīkojies, lai savu naudu nepazaudētu. Pasīvie ieguldījumi parasti izklausās labi, un cilvēki kas tos izvēlas domā, ka viņu nauda ir drošībā, bet patiesībā, kā nesenā ekonomikas krīze pierādīja, tad šī nauda noteikti nav drošās rokās, jo baņķieri un tā sauktie naudas eksperti domā tikai par sevi nevis par saviem klientiem, un jo riskantākus darījumus tie veic, jo lielāks ir atalgojums, jo viņi taču strādā ar svešu naudu. Tāpēc tagad, kad liela daļa pasīvo investoru ir atsisti atpakaļ realitātē viņi sāk domāt kā šī visa investēšana un ieguldījumi strādā, lai varētu tos paši aktīvi nodrošināt un uzraudzīt.

No viena skatpunkta viss jau ir ļoti vienkārši un vajag investēt tajos vērtspapīros, kuriem ir liela un augoša vērtība, un ļoti mazi riska faktori, bet šādas ieguldījumu iespējas ir ļoti maz, tāpēc lai kļūtu par tiešām lielu speciālistu šinī jomā un atrastu zelta maliņu no visiem sliktajiem ieguldījumu avotiem ir jāmācas desmitiem gadu. Tāpēc parasti vislabāk ir jaunības dienās veidot savus biznesus, vai arī strādāt algotu darbu un strauji kāpt pa karjeras un atalgojuma kāpnēm ātri iegūstot lielu naudas summu, kuru pēc tam var izmantot ieguldot akcijās, valūtas fondos vai citos vērtspapīros un vairs par strādāšanu nedomāt. Mans un es domāju arī daudzu citu mērķis ir jaunībā nopelnīt pietiekoši daudz naudu, lai par to vairs nebūtu jādomā, un tas nemaz nav tik neiespējami, kā daudziem varētu likties!

Vai atjaunojamie enerģijas resursi ir labs ieguldījums?

investicijas atjaunojamajos resursosInvestīcijas ir visai sarežģīta lieta, jo vienmēr pastāv risks zaudēt naudu vai iespēja, ka tu tieši iegūsi no veiktajām investīcijām. Un, atrast īsto jomu un lietu, kurā investēt arī var būt visai sarežģīti. Viena no investīciju iespējām, kas ir visur mums apkārt, bet, par kuru bieži cilvēki neaizdomājas, ir investīcijas atjaunojamās enerģijas resursos, piemēram, vēja, saules un biomasas enerģijā. Bet cik labs ieguldījums tad patiesībā ir investīcijas šāda veida enerģijā?

Iepriekšējos gados bieži atjaunojamās enerģijas avoti bieži tika uzskatīti par pārāk dārgiem un riskantiem ieguldījumiem, kuros ir liels potenciāls zaudēt naudu, lai tos patiesībā veiktu. Tādēļ arī lielākā daļa dažādu kompāniju daudzus gadus meta šāda veida investīcijām līkumu un izvairījās no tām.

Bet pēdējās desmitgades laikā alternatīvās enerģijas izmaksas ir ievērojami samazinājušās.  Mūsdienās nereti saules vai vēja enerģija ilgtermiņā ir pat lētāka nekā parastā, neatjaunojamā enerģija, kā rezultātā kompānijas var ievērojami ietaupīt, izmantojot šo enerģiju. Bet tas arī nozīmē, kad atkal investori var lēnām sākt skatīties uz šo atjaunojamo enerģiju, kā potenciālu ieguldījumu objektu.

Lai gan iepriekš atjaunojamā enerģija tika par muļķīgu ieguldījumu, no kura nav iespējams iegūt naudu atpakaļ un kura rezultātā investors noteikti zaudēs naudu, tagad, lai gan iespēja, ka liela daļas summa tiks atgūta, nav pārāk liela, visas naudas pazaudēšana tā vienkārši arī nenotiks, jo mūsdienās atjaunojamās enerģijas ieguldījumi ir vērtīgi un ar spēju atgūt ieguldīto naudu vismaz daļēji. Šie atjaunojamie resursi vairs nav muļķīgs veids, kā tērēt firmas vai personīgos finansiālos līdzekļus.

Taču runājot par investīcijām saistībā ar atjaunojamajiem enerģijas resursiem, var runāt arī par citām ar šo enerģiju saistītajām investīcijas jomām. Piemēram, tehnoloģijas, kuras ir saistītas ar atjaunojamās enerģijas resursiem, jau ir pierādījušas, ka ir ļoti labs investīciju un ieguldījumu objekts, kas noteikti atmaksāsies. Un, manuprāt, šauj jomai arvien turpinot attīstoties, tikai pieaugs uzticība un cilvēku vēlme patiesi ieguldīt alternatīvās enerģijas resursos, tāpēc var teikt, ka investīcijas atjaunojamās enerģijas resursos ir labs ieguldījums.

Investicijas ātrajos kredītos

Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka ātri kredīti ir slikti, muļķīgi un tos nav ieteicams ņemt, taču, lai gan tas tā varētu būt, ātrie kredīti īstenībā ir lielisks projekts, kurā investēt.

Kanādā ir viena publiskā ātro kredītu kompānija ar nosaukumu Cash Store Financial. Šī kompānija pirms 10 gadiem tika dibināta Edmontā, taču ātri vien tā kļuva tik populāra, ka tagad tai ir vairāk nekā 500 filiāles visā Kanādā, kā arī tā ir izveidojusi vismaz 25 savas filiāles arī Lielbritānijā.

Nesenās finanšu krīzes rezultātā arī šīs kompānijas akcijas cieta un zaudēja savu vērtību, tāpēc šī kompānija uzņēmās tādu kā mediatora lomu starp banku un kredītu ņēmēju, ļaujot bankai uzņemties visu kredītrisku. Bet, tā kā banka pieprasīja samaksu par šo risku, kompānija izlēma atbrīvoties no bankas, tā aizņēmās naudu un izlēma pati nodrošināt naudu kredītu izsniegšanai caur investoriem.

Šī kompānija nenodarbojas ar īstas naudas izsniegšanu, bet gan pārskaitījumiem, tātad, ja tu aizņemtos no šīs kredītiestādes, tā tev naudu pārskaitītu uz tavu bankas kontu, bet, kad ienāks naudas atmaksas termiņš, tā vienkārši kredīta summu atskaita no kredīta ņēmēja bankas konta, tādēļ sadarbojoties ar šo kompāniju, tiek garantēta 100% naudas atmaksa, jo, pat ja kredīta ņēmējam kontā nav naudas, viņam tiek nosūtīts paziņojums par nodevu.

Lai gan pēdējā laikā šai kompānijai ir radušās problēmas sakarā ar to, ka Kanādas valsts vēlas aizliegt šīs kredītiestādes darbību, pirms šīm problēmām, šī kompānija bija viena no labākajiem projektiem, kuros investēt.

Līdzīgas kompānijas ir arī Cash America, World Acceptance un DFG Global, kuras ir parādījušas augstus panākumus savā biznesā, tāpēc ir vērtas tavām investīcijām, jo ir gandrīz garantēts, ka tu saņemsi labus ienākumus.

Kopumā ņemot visi šie uzņēmumi, kas piedāvā pakalpojumus, kā ātrie kredīti internetā un SMS kredīti ir lielisks ieguldījumu avots, jo to straujā izaugsme ir salīdzināma ar paša interneta ātro izaugsmi un tas nozīmē, ka šie uzņēmumi var viegli un ātri iekarot lielu daļu no tirgus, kurā tās iesaistās, kas nozīmē arī lielisku atdevi no investētajiem līdzekļiem jums.

Investicijas filmās

2014 investicijas filmasInvestēt filmās var būt ļoti riskanti, jo filmu veidotājam ir jāspēj atrast ne tikai pareizie aktieri, bet arī pareizais scenārijs un citas īpašības, lai veidotā filma būtu veiksmīga un patiktu skatītājam. Un, protams, kā jebkurā jautājumā arī uz filmām var attiecināt teicienu: “Cik cilvēku, tik viedokļu”, tāpēc ir liela iespēja, ka filma dažiem cilvēkiem patiks, bet dažiem nē. Taču, ja izdodas investēt filmā, kura ir patiešām veiksmīga, tas var nest ne tikai milzīgus ienākumus, bet arī citus labumus.

Pirms investēt jebkādā projektā bet īpaši filmās vienmēr ir jāatceras cītīgi un pedantiski pārbaudīt visus šī projekta aspektus, lai pārliecinātos, ka viss patiešām ir godīgi un pēc likuma. Vērts ir arī ielūkoties tajā, par ko vispār būs filma un kādi aktieri tajā piedalīsies, jo šie divi aspekti ir vieni no galvenajiem, uz kuriem cilvēki skatās, kad izlemj skatīties filmu vai nē, un, ja tie izlems skatīties filmu, tad ienākumi tev būs garantēti.

Bet kā tieši investori pelna investējot filmās? Parasti pirmie ienākumi pēc filmas iznākšanas aiziet tam, lai atmaksātu investoriem to ieguldīto naudu, kā arī ienākumi no filmas parasti tiek sadalīti starp filmas producentiem un investoriem. No producentu daļas tiek maksāts kā pašiem producentiem, tā režisoriem, aktieriem un pārējiem filmas tapšanas procesā iesaistītajiem cilvēkiem, bet investoru daļa tiek sadalīta tikai starp investoriem.

Bet pirms patiešām investēt filmās noteikti ir jāapdomā, cik dažādos kanālos šīs filmas ir pieejamas un cik viegli to ir izdarīt, šajā sarakstā ietilpst gan kinoteātri, gan kabeļtelevīzija, filmu DVD diski un citi kanāli, un no visiem legālajiem filmas pārdošanas kanāliem tiek gūta peļņa un tātad arī investori iegūst lielāku peļņas daļu.

5 Incestīciju idejas

investiciju idejasViens no svarīgākajiem investīciju aspektiem ir atrast labas iespējas, kurās investēt, tas ir, kompānijas, projektus un citas lietas, kurās ieguldīt savu naudu un pretī ilgā termiņā saņemt pasīvos ienākumus. Tad nu šeit būs 5 lieliskas investīciju idejas, lai aizsāktu tavu investīciju biznesu.

1. Iegādāties Ensco PLC akcijas.

Ensco ir otrā pasaulē lielākā ūdens urbšanas kompānija, kura nu jau darbojas sešos kontinentos. Ar šiem panākumiem Ensco ir spējis saglabās stabilus ienākumus. Un tā kā dziļūdens urbumi jo projām ir augošs un efektīvs bizness, tad šī kompānija tikai aug.

2. Iegādāties Brookline Bancorp akcijas

Brookline Bancorp ir Bruklinas bankas, Rodailendas bankas un Pirmās Ipsvičas bankas holdinga kompānija, kura saglabā dažāda veida aizdevumu un depozīta attiecības ar maziem līdz vidējiem biznesiem un privātpersonām, kas nozīmē, ka šī kompānija saglabā stabilu naudas apmaiņu un līdz ar to stabilu akciju likmi.

3. Iegādāties Philip Morris International akcijas

Philip Morris International ir viena no vadošajām tabakas ražotāju kompānijās, kura savu tabaku pārdod vairāk nekā 180 pasaules valstīs. Tātad šī kompānijas ir nostabilizējusi savu vietu tabakas tirgū un tās akciju īpašniekiem var nodrošināt stabilus ienākumus no tām.

4. Iegādāties International Game Technology 5.50% parādzīmes

International Game Technologhy ir azartspēļu automātu un spēļu sistēmu ražotājs, un, lai gan var šķist, ka šāda tipa kompānija neatmaksāsies, taču, tā kā šīs kompānijas programmatūra tiek paši izmantota arī internetā, tad patiesībā tās bizness ir tikai augošs, jo spēļu industrija tikai attīstās.

5.  Iegādāties Cisco akcijas

Cisco ir viens no dominējošajiem globālo telekomunikāciju infrastruktūru industrijas spēlētājiem un ir viens no stiprākajiem un finansiāli nodrošinātākajiem šīs augošās industrijas pārstāvjiem, kas tikai parāda, ka akciju īpašniekiem ir nodrošināta stabila peļņa un ienākumi no šīs kompānijas akcijām.

Pasīvo ienākumu avoti

pasivie ienakumi - liknePasīvos ienākumus varētu aprakstīt kā ienākumus, kuri nodrošina, ka tava ieguldītā naudā it kā strādā tavā vietā, nodrošinot tev ienākumus pat, ja tu nestrādā.

Šie ienākumi rodas, tev kā investoram ieguldot savu naudu kādā projektā, kas tev arī nodrošinās pasīvus ienākumus. Šie ienākumi no viena projekta parasti nav pārāk liels, tādēļ parasti cilvēki, kuri pelna naudu ar šāda veida ienākumiem, vienlaicīgi strādā pie vairākiem projektiem, kā arī viņiem visbiežāk papildus pasīvajiem ienākumiem ir kaut kāda veida aktīvie ienākumi,
kuri nodrošina stabilus ienākumus.

Šādi pasīvie ienākumi parasti tiek iegūti no īpašumiem, dažādiem biznesa sakariem vai cita veida investīcijām. Lieliski pasīvo ienākumu avoti ir:

 • naudas uzkrājums ar lielāk procentu likmēm,
 • autoratlīdzība no tevis uzrakstītās grāmatas, mūsdienās e-grāmata ir lielisks veids kā  pelnīt naudu un sniegt savas zināšanas citiem,
 • sava īpašuma izīrēšana, vienalga vai tas ir dzīvoklis, māja, vai cits kustamais īpašums,
 • nauda no tavā mājaslapā izvietotajām reklāmām, kas gan ir efektīvāk, ja tavai mājaslapai vai blogam jau ir daudz apmeklētāju,
 • tā sauktais pūļa finansējums, jeb kopā ar citiem investoriem tu finansē kādu projektu, no
 • naudas aizošana ar procentu atmaksu.

Pasīvajiem ienākumiem ir vairāki plusi un vairāki mīnusi, kurus ir vērts apsvērt pirms uzsākt investēt.

Parasti pasīvie ienākumi lielākajai daļai cilvēku nāk no vairākiem ienākumu avotiem, kas rada nedaudz lielāku finanšu drošību, kā arī, protams, lielākus ienākumus. Šādi pasīvie ienākumi arī atļauj tev mazāk strādāt aktīvu dabu, jo tev ir papildus ienākumi, kuriem nav nepieciešama pārāk liela uzmanība, kā rezultātā tev ir vairāk laika, kā arī, protams, elastīgāks grafiks, kas ļauj tev darīt dažādas lietas, kā arī brīvāk plānot savu ikdienu. Un, ja papildus, pasīvajiem ienākumiem, tu arī strādā parastu darbu, šie ienākumi ir tikai kā finanšu stabilitātes un labklājības nodrošinātājs, jo tu vari nopelnīt papildus naudu, kas sniedz šo finansiālo nodrošinājumu.

Tajā pašā laikā pasīvie ienākumi sākumā var neienest daudz naudas, jo paiet laiks, līdz tavas investīcijas patiešām sāk pelnīt, tādēļ nepacietīgiem cilvēkiem vai gadījumā, ja tev uzteic ir nepieciešama nauda, pasīvie ienākumi nebūs piemēroti. Ja tu pelni naudu tikai ar pasīvajiem ienākumiem, šie ienākumi bieži atņem parastas darbavietas sociālos aspektus, tādēļ, ja tu esi ļoti ekstraverts cilvēks, kuram nepārtraukti in nepieciešams kontakts ar citiem cilvēkiem, tad pasīvo ienākumu bizness nebūs domāts tev.
Dažreiz pasīvie ienākumi var būt arī visai nekontrolējami tieši ienākumu ziņā, tādēļ neesi pārsteigts, ja tu nespēj kontrolēt ikmēneša ienākumu summu, kā tas teorētiski ir aktīvo ienākumu gadījumā. Un visbeidzot pasīvie ienākumi sevī ietver risku vispār nenopelnīt, jo ne vienmēr visi projekti izdodas, tādēļ, ja tu neesi gatavs ieguldīt savu laiku un līdzekļus šajos projektos, var necerēt uz pasīvajiem ienākumiem kā pamata ienākumu avotu.

Tātad ir daudz un dažādi veidi, kā pelnīt pasīvos ienākumus, bet pirms uzsākt šādu biznesu, noteikti ir jāatceras gan tā plusi, gan mīnusi. Un ja mīnusi tevi netraucē, tad noteikti sāc savu pasīvo ienākumu biznesu.

 

Next Page