Blogs
Ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi ir līdzekļu apvienojums, ko veido vairāku ieguldītāju līdzekļi. Ieguldījumu fondus pārvalda profesionāli ieguldījumu pārvaldnieki. Ikviena ieguldījumu fonda mērķis ir, ieguldot vērtspapīros, gūt peļņu.

Runājot par ieguldījumu fondu priekšrocībām, ir jāmin vairākas:

  • Pat ar mazām ieguldījumu summām ieguldījumu fondos ir iespējams gūt plašas iespējas. Lai ieguldītu fondā un gūtu peļņu no vērtspapīru tirgus dinamikas, nav nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Jāuzsver, ka pat neliels ieguldītājs ar nelieliem ieguldījumiem var piekļūt teju jebkuram pasaules vērtspapīru tirgum, vienkārši attiecīgajā fondā veicot ieguldījumus.
  • Ieguldījumu fondiem ir augsta likviditāte, proti, ieguldījumu fondos ieguldījumus var veikt katru darba dienu un arī iegūt tajos ieguldītos līdzekļus iespējams tikai dažu darba dienu laikā.
  • Ieguldījumu fondiem ir arī atpirkšanas garantija, kas nozīmē to, ka ieguldījumu fondam ir pienākums veikt fondu ieguldījumu apliecību atpirkšanu no ieguldītāja, tādējādi nodrošinot norēķinu vien dažu darba dienu laikā.
  • Ieguldījumu fondos tiek pielietota diversifikācija, proti, lai samazinātu risku, ieguldījumu fonda aktīvi ir sadalīti dažādos ieguldījumu objektos. Aktīvus var sadalīt starp tādiem ieguldījumiem kā, piemēram, vērtspapīri, ekonomikas nozares, valstis, reģioni, kā arī citiem kritērijiem, tādā veidā mazinot viena apstākļa ietekmi uz ieguldījumiem kopumā.
  • Jebkuru ieguldījumu fondu ir ļoti būtiski pārvaldīt profesionāli, tāpēc to līdzekļu izvietošanu veic tikai zinoši un kompetenti ieguldījumu pārvaldnieki, kuriem ir ilgu gadu pieredze finanšu tirgos.
  • Ieguldījums fondā nodrošina ieguldītājam gan laika, gan naudas ekonomiju, jo ir nepieciešams tikai viens ieguldījums. Brīdī, kad tiek pirkti un pārdoti vērtspapīri, ieguldījumu fondi veic liela apjoma darījumus, kurus iespējams noslēgt, balstoties uz būtiski izdevīgākiem nosacījumiem, nekā individuālas ieguldīšanas gadījumā.
  • Protams, jebkuram finanšu darījumam, it īpaši ieguldījumam, ir jābūt drošam, tāpēc ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību Latvijā regulē likums “Par ieguldījumu sabiedrībām”, bet fonda ieguldījumu apliecību emisija ir iegrāmatota Latvijas Centrālajā Depozitārijā. Pats būtiskākais ir izvēlēties tikai tādus ieguldījumu fondus, kas ir reģistrēti attiecīgās fondu pārvaldošās sabiedrības mītnes valsts uzraudzības institūcijās un kas tiek regulāri pārbaudīti no uzraudzības institūciju puses. Tāpat ir ļoti būtiski, lai arī ieguldījumu fondu pārvaldošās sabiedrības būtu uzticamas, bet to darbība atbilstu fondu prospektā minētajam. Jāpiemin, ka ieguldījumu fonda manta tiek glabāta atsevišķi no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un turētājbankas mantas.

Ikvienam, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar ieguldīšanu ieguldījumu fondos, būtu jāzina šis tas par nodokļiem. Ja jūs esat veikuši ieguldījumus ieguldījumu fondos līdz 2009. gada 31. decembrim, jums ir iespēja saņemt IIN atmaksu 23% apmērā no iemaksātās summas, tomēr šī summa nedrīkst pārsniegt 20% no jūsu bruto algas. Ja jūs to vēl nezināt, tad jums ir jāzina, ka par kapitāla pieaugumu, tajā skaitā ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas, ir jāmaksā nodoklis, kura likme ir 15%. Jāuzsver, ka šī pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa ir jāveic klientam individuāli.

Nobeigumā noteikti ir jāpiemin riski, kas ir saistīti ar ieguldījumu fondiem. Veicot ieguldījumus ieguldījumu fondos, atcerieties, ka riskantākiem ieguldījumiem ne vien potenciālais ieguldījums, bet arī iespējamie zaudējumi var būt ievērojami lielāki nekā konservatīvāku ieguldījumu gadījumos. Tā kā vērtspapīru vērtība pastāvīgi svārstās gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā, tad vēsturiskais ieguldījumu ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu arī nākotnē.

About

Categories: Raksti